Diamanter

diamanten är en ädelsten och det hårdaste ämne som förekommer i naturen. den värderas efter 4 olika egenskaper, diamantens 4c – carat (vikt 1carat = 0,2g), clarity (renhet), color (färg) och cut (slipning).

RENHET klassificeras enligt följande skala
LC=loupe clean, luppren. (fri från inneslutningar)
VVS=very very small inclusions. (väldigt, väldigt små inneslutningar)
VS=very small inclusions. (väldigt små inneslutningar)
SI=small inclusions. (små inneslutningar)
I=inclusions. (inneslutningar, synliga för blotta ögat)
som orenheter eller felaktigheter avser man inneslutningar, sprickor, blåsor mm som kan minska värdet högst betydligt.

FÄRGEN bör vara rent vit . gul- och brunaktiga skiftningar nedsätter värdet. man brukar gradera färgen i en skala från d till z. den undre gränsen för vad man kallar för färglösa diamanter går vid wesselton (h). wesselton är traditionell term för en vit diamant. top wesselton är sällsynta vita diamanter. jag brukar som standard använda tw vvs. det finns naturligt färgade diamanter i gul, rosa, blå, och cognacsfärg mfl. Färgerna kommer av att små mängder grundämne ingår i diamanten. genom strålning kan man även färga diamanter på konstgjord väg till alla möjliga färger.
D-E River R Mycket sällsynt vit. Den högsta färgkvalité som finns på diamanten
F-G Top Wesselton TW Sällsynt vit
H Wesselton W Vit
I (Com) Top Crystal TCr Mycket lätt tonad vit.
J (Com) Crystal Cr Lätt tonad vit
K (Com)-L Top Cape TCa Tonad vit
M-N Cape Ca Lätt gulaktig
O-R Light Yellow LY Lätt gult
S-Z Yellow Y Gult
SLIPNING av diamanten gör man för att fånga och reflektera ljuset på ett snyggt sätt och ge stenen dess glittrande utseende. En rund fasettslipad diamant kallas briljant. den har 56 st fasetter. det är mycket viktigt att få rätt proportioner vid briljantslipning. När diamanten har rätt vinkel vid briljantslipning reflekteras ljuset ut igen via taffeln ( bordsfasetten som är den plana översidan ). Om man slipar stenen för djup eller för platt återreflekteras inte det infallande ljuset utan läcker ut via underdelen av stenen. Det finns ett flertal olika slipningar, princessslipning, carréslipning, smaragdslipning, flanders mfl.

alla diamanter som jag använder omfattas av kimberlyprocessen, ett avtal som skapats för att stoppa diamanthandeln i konfliktländer, sk blodsdiamanter.